helmmycena
wetenschappelijke naam Mycena galericulata
zeldzaamheid algemeen
voorkomen op dood hout van loof- en naaldbomen
vindplaats Kleef, oktober 2010